Inschrijven

Vóór-inschrijving

De voor-inschrijving is geopend vanaf 1 september t/m 20 december 2015. De betaling geschiedt via eenmalige machtiging. Het startnummer wordt niet toegezonden.

Ophalen van het startnummer kan op 27 december vanaf 10.00 uur in hal 4 van het sportpark Valkenhorst. U ontvangt hierbij tevens de PK-Running shop waardebon.

Na-inschrijving op 27 december 2015

Er is op 27 december nog de mogelijkheid om van 10.00 tot 11.30 uur in te schrijven in Hal 5 op Sportpark Valkenhuizen.
Bij deze na-inschrijving dient de betaling contant en zoveel mogelijk gepast te geschieden.
Wij willen u er op attenderen dat het bijzonder druk kan worden bij deze na-inschrijving.
Deze drukte kunt u ontlopen door gebruik te maken van de mogelijkheid tot voorinschrijven.
 
English / Deutsch
For people from outside the Netherlands it is only possible to sign up on December 27th from 10 am up to 11.30 am.
Für Leute von außerhalb der Niederlande ist es nur möglich sich von 10 bis 11:30 am 27. Dezember anzumelden.